AZProtexeco.cz

Jednička ve výrobě
a logistice

Úvod > Ekologie

Ekologie

Firma AZ Protex Eco je firmou, která se chová ekologicky a úsporně.

Jednou ze známek našeho odpovědného chování je naše neustálé úsilí minimalizovat negativní dopady našich činností na prostředí kolem nás. Proto při naší výrobě používáme progresivní a inovativní postupy, usilujeme o aplikaci nejlepších, na trhu dostupných, technologií a postupů a preferencí úsporných technologií šetříme životní prostředí.

Všechny činnosti a pracovní postupy společnosti AZ - Protex ECO jsou prováděny v souladu s právními normami a požadavky orgánů státní správy České republiky. Všechny naše pracovní postupy navrhujeme tak, abychom co nejvíce omezili množství vznikajících odpadů. Dbáme i na ekologické chování našich zaměstnanců na všech pracovištích.

Všechny dodavatele, postupy a materiály, si vybíráme s přihlédnutím k tomu, jaký je jejich přístup a dopad na životního prostředí. Pro nakládání s odpady jsou zpracovány vnitrofiremní postupy, a jejich dodržování je pravidelně kontrolováno. Využitelný materiál je dále předáván k recyklaci.